Hoeveel kilometer loop jij?
home  > sponsoren en samenwerkingen

Met wie werken wij samen

Om te beginnen zijn we lid van De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

Wandelen is een gezonde manier van bewegen voor jong en oud. Wij hebben daarom contact gezocht met het beweegteam Menameradiel. Samen met hen zijn we aan het bekijken wat de mogelijkheden hierin zijn.

De kuier4daagse wordt elk jaar mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. Zonder deze sponsoren kunnen wij niet. Wij willen deze sponsoren dan ook heel erg bedanken voor alle tegemoetkomingen.

De sponsoren komen te zijner tijd ook op de website te staan.